Ejerforhold

Fritidsboligerne ejes af Sygeplejerskernes Ejendomsaktieselskab, som udlejer boligerne til Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S. Her ejer Dansk Sygeplejeråd hele aktiekapitalen.
 

Det forhold, at fritidsboligselskabet ikke skal give overskud, er medvirkende til, at fritidsboliglejen er rimelig. En anden og nok så væsentlig årsag til den rimelige leje er, at Dansk Sygeplejeråd giver tilskud til driften. Tilskudet finansieres af resterne af en formue, Dansk Sygeplejeråd har arvet og afsat specielt til dette formål.

 Fritidsboligernes drift administreres dagligt af DEAS A/S, som også varetager alle forhold omkring booking af fritidsbliger.
 

På vores hjemmesiden kan du læse mere om fritidsboligerne.

God fornøjelse